(Dipetik daripada buku Aneka Contoh Surat Rasmi Dan Kertas Kerja Pengurusan)

Oleh: Amin Hazyq/N.A. Salleh/F.Ghaz                     


Kemahiran menulis surat rasmi memerlukan latihan dan pengalaman. Sekiranya anda masih berasa sukar untuk menulis sesuatu surat rasmi atau kertas kerja pengurusan, anda boleh mengikuti panduan di bawah.

Sebelum memulakan sesuatu surat rasmi atau kertas kerja pengurusan, pastikan anda:

1. tulis tujuan surat/kertas kerja itu hendak dibuat.
2. senaraikan isi/fakta yang hendak ditekankan dalam surat/kertas kerja

    tersebut.
3. susunkan mengikut turutan yang betul dan sistematik.
4. mulakan karangan anda gunakan bahasa yang ringkas dan mudah

    difahami, jangan gunakan ayat yang panjang berjela, cuba kreatifkan cara

    penyampaian anda supaya kelihatan lebih sedap dibaca dan menarik.
5. bayangkan diri anda sebagai penerima surat tersebut.

    Adakah anda faham mesej yang hendak disampaikan?
6. semak ejaan dan tatabahasa, pastikan format yang digunakan betul dan

    fakta yang dikemukan adalah tepat.

Yakin akan kebolehan diri anda. Jika anda menulis dalam bahasa Inggeris dan terpaksa merujuk kepada kamus, jangan sekali-kali menterjemah secara terus daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris kerana gaya bahasa kedua-duanya adalah sangat berlainan. Oleh itu, berhati-hati.

 

  Ke atas